Tlumočení

Tlumočení zajišťujeme ve všech jazycích a velmi rádi Vám poradíme, jaký typ tlumočení bude pro Vaši akci nejvhodnější.

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení je obsah projevu tlumočen současně s projevem řečníka (např. na konferencích, přednáškách, seminářích, plenárních zasedáních).

Tento typ tlumočení vyžaduje tlumočnickou techniku, tj. tlumočnickou kabinu, a proto je někdy označováno jako tlumočení kabinové nebo konferenční.

Zjevnou výhodou simultánního tlumočení je časová úspornost a možnost tlumočit na velkých mezinárodních konferencích do několika jazyků současně dle potřeb a složení posluchačů.

Simultánní tlumočení bez techniky neboli šeptem

Simultánně lze však tlumočit také bez technických pomůcek, a to šeptem do ucha klienta. Tato tlumočnická praxe se označuje jako šušotáž, tedy tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter).

Tlumočník většinou sedí těsně vedle svého posluchače a simultánně mu šeptem tlumočí. Tento druh tlumočení je vhodný především při menším počtu jazykově nevybavených posluchačů, kdy se nevyplatí zajišťovat tlumočnickou techniku a zároveň je vhodné tlumočit souběžně a šetřit tak čas všech účastníků.

Šeptem lze tlumočit i při pracovních schůzkách a obchodních jednáních, nejčastěji se však využívá při slavnostních večeřích.

Konsekutivní tlumočení

Dalším důležitým druhem tlumočení je tzv. konsekutivní tlumočení – tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu. Typickým příkladem tohoto druhu tlumočení jsou např. projevy na pódiu s použitím mikrofonu. Konsekutivní tlumočení se využívá při obchodních jednáních, pracovních schůzkách, prezentacích, tiskových konferencích, úvodních proslovech, zahajování různých kulturních událostí apod. Výjimkou nejsou jednání spojená s obědem či večeří.

Tlumočnická a ozvučovací technika

Zajistíme Vám i příslušnou tlumočnickou techniku pro konference, semináře, symposia, filmové festivaly a další akce, tzn. kompletní konferenční servis.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení nebo-li tlumočení s ověřením je používáno zejména při soudních jednáních, jednáních policie, jednáních vyžadujících notářský zápis, svatebních obřadech a dalších příležitostech, které vyžadují záruku za oficiálnost tlumočnického výkonu. Podobně jako soudně ověřený překlad je v závěru tlumočení opatřeno zápisem s otiskem kulatého razítka, což zaručuje oficiální charakter tlumočení.

Všeobecné obchodní podmínky.

Vyplňte náš poptávkový formulář.